Hệ thống đăng tin BĐS hàng loạt trực tuyến được xây dựng nhằm giảm tối thiểu quỹ thời gian đăng tin của bạn.

Chỉ cần 1 phút để tạo bài viết:

là bạn đã có thể sử dụng hệ thống của chúng tôi để đăng tin lên tất cả những website BĐS một cách hoàn toàn tự động.

Được đăng tự động lên hệ thống Fanpage mua bán BĐS.

Được đăng tự động lên hệ thông Blogger chuyên về BĐS chuyên nghiệp.

Làm thế nào mà tôi biết được là tin của tôi đã được đăng lên?

Chúng tôi đã có thống kê lại cho bạn biết được những đăng của bạn đã được triển khai trên hệ thống website hay fanpage và blogger nào.

Xem bài ==> Hướng dẫn đăng và quản lý tin đăng.

Về hệ thống website bđs bên chúng tôi đã xây dựng tối ưu và chuyên về BĐS với hệ thống hỗ trợ tốt nhất và thuận lợi cho các công cụ tìm kiếm để khách hàng tìm đến bạn nhanh nhất.

Xem bài ==> Danh sách website và hệ thống fanpage triển khai để hỗ trợ mua bán sản phẩm BĐS.