Hiện tại ứng dụng đăng tin BĐS Online cung cấp 3 gói dịch vụ sau:
Gói G1 phí đăng tin 5k trên ngày
Gói G2 phí đăng tin 7k trên ngày
Gói G3 phí đăng tin là 10k trên ngày

Chi tiết các gói tin như sau:

Gói G1

Chi phí đăng tin 5k trên ngày

Mỗi ngày đăng tối đa 2 tin đăng 

Chí phí đặt mua: 150.000đ/tháng

Gói G2

Chi phí đăng tin 7k trên ngày

Mỗi ngày đăng tối đa 4 tin đăng

Chi phí đặt mua: 210.000đ/tháng

Gói G3

Chi phí đăng tin 10k trên ngày

Mỗi ngày đăng tối đa 6 tin đăng

Chi phí đặt mua: 300.000đ/tháng